Zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Základní informace

Správce osobních údajů
Bekrostav s.r.o., Lipová 429 Chlumčany 334 42, 26373211 (dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje správce

 • E-mail: stolbova@bekrostav.cz
 • Telefon: 603 331 657
 • Adresa: Lipová 429, Chlumčany 334 42

Zpracovatelé osobních údajů

 • WEDOS Internet, a.s. (IČ: 28115708) – poskytovatel webových serverů
 • Libor Šebek – správce webu

Správce a zpracovatelé jsou povinni zajistit veškeré úsilí k tomu, aby bylo s osobními daty nakládáno v souladu se zákonem zákona č. 110/2019 Sb.
Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsou získány na základě vzájemné komunikace, uzavřených smluv, či z vyplněných formulářů a pohybu po webových stránkách. Další osobní údaje pochází z veřejně dostupných zdrojů (rejstříků, evidencí, atd.).

Seznam osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, E-mail, Telefon, Adresa
 • Historii vzájemné komunikace

Osobní údaje z vyplněných formulářů z webových stránek:

 • Jméno a příjmení, E-mail, Telefon, Adresa

Pro zlepšení našich služeb využíváme možnosti uložení cookies do vašeho prohlížeče.

Pro více informací o cookies si přečtěte naše zásady používání cookies.

Účel zpracování osobních údajů

 • Naplnění závazků mezi správcem a subjektem údajů
 • PR a Marketingové účely

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům. Ne však po dobu delší než 30 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje odstraněny.

Informování, editace, nebo výmaz osobních údajů

Ze statutu nařízení máte právo ovlivnit způsob nakládání s vašimi osobními údaji. Zejména se jedná o:

 • Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na odstranění (právo být zapomenut)

Pro uplatnění tohoto práva využijte kontaktních údajů správce na začátku dokumentu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.4. 2023

Poslední aktualizace proběhla dne 27.4. 2023